Bàn Trà 003

Giá : 0/cái

Đến : 0/cái

Kích thước : 1000 x 700 x 300 mm

– Mặt bàn MDF Melamine chống ẩm AC MS 200 T ( Nhóm 4)
– Thùng + Mặt + Thành hộc kéo MDF Melamine
chống ẩm AC MS 464 – SC01 ( Nhóm 16)
– Chân bàn chống ẩm MDF melamine AC MS 200 T ( Nhóm 4)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)
__________________________________________
– Mặt bàn MDF melamine chống ẩm MHG CHÌ T ( Nhóm II)
– Thùng + Mặt + Thành hộc kéo MDF melamine
chống ẩm MHG 331 EV ( Nhóm III)
– Chân bàn MDF Melamine chống ẩm MHG CHÌ T ( Nhóm II)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)
__________________________________________
– Mặt bàn MDF melamine chống ẩm THANH THÙY XÁM ( Nhóm 1)
– Thùng + Mặt + Thành hộc kéo MDF melamine
chống ẩm THANH THÙY 268 WN ( Nhóm 3)
– Chân bàn MDF melamine chống ẩm THANH THÙY XÁM ( Nhóm 1)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: