Kệ Sách 005 – 006

Giá : 0/m2

Đến : 0/m2

Kích Thước : 1200 x 350 x 2200mm

– Hộc nhấn 1 MFC AC MS 030 SH ( Nhóm 9)
– Mặt hộc kéo MFC AC MS 213 ZN ( Nhóm 8)
– Cánh tủ MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC 401 PL (Nhóm 8)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm tròn)

_______________________________________________________________________

– Hộc nhấn 1 MFC MHG VÀNG ( Nhóm IV)
– Mặt hộc kéo MDF SƠN PU MÀU
– Cánh tủ MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC MHG 402 EV (Nhóm III)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm tròn)

________________________________________________________________________

– Hộc nhấn 1 MFC THANH THÙY 101 SH (Nhóm 2)
– Mặt hộc tủ MFC THANH THÙY XÁM SH (Nhóm 2)
– Cánh tủ MFC THANH THÙY XÁM SH (Nhóm 2)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÙY 029 WN ( Nhóm 2)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm tròn)

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: