Kệ Sách 007 – 008

Giá : 0/m2

Đến : 0/m2

Kích Thước : 1200 x 350 x 2200mm

– Mặt hộc kéo MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC 401 PL (Nhóm 8)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm
tròn). Chân gỗ tự nhiên sơn PU

____________________________________________________________________________

– Mặt hộc kéo MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC MHG 402 EV (Nhóm III)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm
tròn). Chân gỗ tự nhiên sơn PU

____________________________________________________________________________

– Mặt hộc kéo MFC MHG 101 SH ( Nhóm 2)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÙY622 WN ( Nhóm 1)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm
tròn). Chân gỗ tự nhiên sơn PU

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: