Kệ Sách 009 – 010

Giá : 0/m2

Đến : 0/m2

Kích thước  : 1200 x 350 x 2200mm

– Cánh 1 MFC AC MS 030 SH ( Nhóm 9)
– Cánh 2 MFC AC MS 213 ZN ( Nhóm 8)
– Cánh 3 MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC 401 PL (Nhóm 8)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm
tròn). Khung chân gỗ tự nhiên sơn PU.

____________________________________________________________________

– Cánh 1 MFC MHG VÀNG SH ( Nhóm IV)
– Cánh 2 MDF SƠN PU MÀU
– Cánh 3 MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC MHG 402 EV (Nhóm III)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm tròn).

Khung chân gỗ tự nhiên sơn PU.

_____________________________________________________________________

– Cánh 1 MFC THANH THÙY VÀNG SH (Nhóm 4)
– Cánh 2 MDF SƠN PU MÀU
– Cánh 3 MFC THANH THÙY 101 SH ( Nhóm 2)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÙY 622 WN ( Nhóm 1)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + Tay nắm tròn).

Khung chân gỗ tự nhiên sơn PU.

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: