Kệ TiVi – 001 – 002 – 003

Giá : 0/cái

Đến : 0/cái

– Mặt hộc kéo MDF SƠN PU MÀU
– Cánh MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Hộc nhấn MFC AC MS 200 T ( Nhóm 4)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC MS 464 – SC01 ( Nhóm 16)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)
_________________________________________________________________
– Mặt hộc kéo MDF SƠN PU MÀU
– Cánh MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Hộc nhấn MFC MHG CHÌ T ( Nhóm II)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC MHG 331 EV (Nhóm III)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)
_________________________________________________________________
– Mặt hộc kéo MDF SƠN PU MÀU
– Cánh MFC THANH THÙY 101 SH ( Nhóm 2)
– Hộc nhấn MFC THANH THÙY CHÌ T ( Nhóm 2)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÙY 268 WN ( Nhóm 3)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: