Kệ TiVi – 004 – 005 – 006

Giá : 0/bộ

Đến : 0/bộ

– Mặt hộc kéo MFC THANH THÙY 101 SH (Nhóm 2)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÚY 321 SL ( Nhóm 3)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150

_________________________________________________

– Cánh MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Thùng MFC AC MS 462 – SC01 ( Nhóm 16)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)

_________________________________________________

– Cánh MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Thùng MFC MHG 388 EV ( Nhóm II)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)

_________________________________________________

– Cánh MFC THANH THÙY 101 SH ( Nhóm 2)
– Thùng MFC THANH THÚY 321 SL ( Nhóm 3)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)

__________________________________________________

– Mặt hộc kéo MFC AC MS 200 T ( Nhóm 4)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC MS 464 – SC01 ( Nhóm 16)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: