Kệ TiVi – 010 – 011 – 012

Giá : 0/bộ

Đến : 0/bộ

– Mặt hộc MFC AC MS 464 – SC01 ( Nhóm 16)
– Hộc nhấn MFC AC MS 205 SH ( Nhóm 9)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC MS 464 – SC01 ( Nhóm 16)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)
_______________________________________________________________
– Mặt hộc MFC MHG 331 EV ( Nhóm III)
– Hộc nhấn MFC MHG XÁM ( Nhóm II)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC MHG 331 EV (Nhóm III)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)
_______________________________________________________________
– Mặt hộc MFC THANH THÙY 268 WN ( Nhóm 3)
– Hộc nhấn MFC THANH THÙY XÁM ( Nhóm 1)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÙY 268 WN ( Nhóm 3)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng, tay nắm H150)

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: