Z2398222497077 Abb6ade2f22f36cc87a8a309d3547d27
Z2398222497077 Abb6ade2f22f36cc87a8a309d3547d27

LAVABO 8005

Giá : 2.520.000/cái

Z2398222497077 Abb6ade2f22f36cc87a8a309d3547d27

Lavarbo 8005
Size : 600x365x150
Chất kiệu : Sứ siêu bền
Trang men công nghiệ cao
Chống bám bẩn

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: