Z2398222518511 F7bd258076b483f28c487c4717d5af1b
Z2398222518511 F7bd258076b483f28c487c4717d5af1b

LAVABO 8016

Giá : 7.400.000/cái

Z2398222518511 F7bd258076b483f28c487c4717d5af1b

Chất liệu sứ siêu bền
Tráng men công nghệ cao
Chống bám bẩn
Size : 480x480x840

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: