Z2398222508348 B997311dbce9e4e2ea575c58612b8b01
Z2398222508348 B997311dbce9e4e2ea575c58612b8b01

LAVABO 8034

Giá : 1.994.000/cái

Z2398222508348 B997311dbce9e4e2ea575c58612b8b01

Lavabo 8034
Size : 475x340x140
Chất kiệu : Sứ siêu bền
Trang men công nghiệ cao
Chống bám bẩn

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: