Z2398222505061 61dde75812b5d24789b93d12fc976405
Z2398222505061 61dde75812b5d24789b93d12fc976405

LAVABO 8036

Giá : 2.800.000/cái

Z2398222505061 61dde75812b5d24789b93d12fc976405

Lavarbo 8036
Size : 600x340x110
Chất kiệu : Sứ siêu bền
Chống bám bẩn

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: