Z2398222498635 26eaf94f0780d5fc9c7dfdfbbf6360dc
Z2398222498635 26eaf94f0780d5fc9c7dfdfbbf6360dc

LAVABO 8038

Giá : 2.280.000/cái

Z2398222498635 26eaf94f0780d5fc9c7dfdfbbf6360dc

Lavarbo 8038
Size : 365x365x135
Chất kiệu : Sứ siêu bền
Trang men công nghiệ cao
Chống bám bẩn

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: