Z2398222507365 Ce3d13806be541010171c1acdf90c42a
Z2398222507365 Ce3d13806be541010171c1acdf90c42a

LAVABO 8039

Giá : 1.860.000/cái

Z2398222507365 Ce3d13806be541010171c1acdf90c42a

Lavarbo 8039
Size : 430x430x130
Chất kiệu : Sứ siêu bền
Trang men công nghiệ cao
Chống bám bẩn

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: