Tủ Áo 024 – 025

Giá : 0/m2

Đến : 0/m2

Kích thước : 1200 x 600 x 2200mm

-Cánh trắng MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Mặt hộc kéo vân gỗ MFC AC MS 388 EV (Nhóm 6)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC MS 388 EV (Nhóm 6)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanh
treo áo, tay nắm tủ H300)
__________________________________________________________________________
-Cánh trắng MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Mặt hộc kéo vân gỗ MFC MHG 388 EV ( Nhóm II)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC MHG 388 EV (Nhóm II)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanh
treo áo, tay nắm tủ H300, phụ kiện chống mo
cánh tủ áo Đài Loan)
__________________________________________________________________________
-Cánh trắng MFC THANH THÙY 101 SH (Nhóm 2)
– Mặt hộc kéo vân gỗ MFC THANH THÙY 388 EV ( Nhóm 1)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÙY 388 EV ( Nhóm 1)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanh
treo áo, tay nắm tủ H300)

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: