Tủ Giày 007 – 008 – 009

Giá : 0/cái

Đến : 0/cái

Kích Thước : 1200 x 400 x 1000 mm

– Cánh MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Mặt hộc kéo MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Hộc nhấn MFC AC MS 030 SH ( Nhóm 9)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC MS 388 EV (Nhóm 6)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanhtreo áo, tay nắm H120)
__________________________________________________________________
– Cánh MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Mặt hộc kéo MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Hộc nhấn MFC MHG VÀNG ( Nhóm IV)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC MHG 388 SN (Nhóm II)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanh treo áo, tay nắm H120)
__________________________________________________________________
– Cánh MFC THANH THÙY 101 SH ( Nhóm 2)
– Mặt hộc kéo MFC THANH THÙY 101 SH (Nhóm 2)
– Hộc nhấn MFC THANH THÙY VÀNG ( Nhóm4)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÙY388 EV ( Nhóm 1)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanh treo áo, tay nắm H120)

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: