Kệ Sách 001 – 002

Giá : 0/m2

Đến : 0/m2

– Cánh MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Mặt hộc kéo MFC MHG 100 SH ( Nhóm II)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC MHG 240 EV (Nhóm II)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanh treo áo, tay nắm H120)

___________________________________________________________________________________

– Cánh MFC THANH THÙY 101 SH ( Nhóm 2)
– Mặt hộc kéo MFC THANH THÙY 101 SH (Nhóm 2)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC THANH THÙY 240 EV ( Nhóm 1)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanh treo áo, tay nắm H120)

___________________________________________________________________________________

– Cánh MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Mặt hộc kéo MFC AC MS 101 SH ( Nhóm 1)
– Thùng + Thành hộc kéo MFC AC MS 454 RL (Nhóm 8)
– Phụ kiện Ivan ( bản lề + ray bi 3 tầng + thanh treo áo, tay nắm H120)

Bạn cần hỗ trợ ?: Chăm sóc khách hàng: